Sık Hıçkırık Tutan Kişilerde Ne Tür Sorunlar Olabilir?

3 haftayı geçen hıçkırık kronik hıçkırık olarak adlandırılır.  24-48 saati geçen  sürekli hıçkırık için mutlak hekime başvurmalıdır. Yine sık tekrarlayan 3 haftayı geçen hıçkırıklar da araştırılması gereken hıçkırıklardır. Hıçkıran hastanın sıkça gaz veya midesinde yanma ekşime yakınmaları oluyorsa dahiliye ya da gastroenteroloji uzmanı bir hekime görünmesi özellikle reflü, ülser gibi sindirim sistemi patolojilerinin tanı ve tedavisi açısından yararlı olacaktır. Benzer şekilde sürekli hıçkıran hasta aynı zamanda öksürüyorsa, terleme, kilo kaybı yakınmaları varsa olası tanılar, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, tüberküloz, akciğer kanseri gibi hastalıklar olabileceğinden göğüs hastalıkları uzmanı hekimine başvurması doğru olur. Baş ağrısı, uyuklama, kol- bacaklarda uyuşma benzeri nörolojik yakınmalarla birlikte uzun süreli hıçkırık varlığında sinir sistemi hastalıklarının araştırılması için nöroloji hekimine başvurması uygundur. Bebeklerde 1 yaşa kadar hıçkırık normal olmakla beraber beslenmesini engelleyecek kadar sık ve uzun süreli hıçkırık varlığında belli tedbirleri uygulamak, nadiren gerekli olduğunda ilaç önerileri almak açısından da çocuk doktoru ile görüşülmesi uygun olacaktır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr.Sevin Karalar

Tags: