Grip Aşısı ve Covid-19

Mevsimsel grip genellikle influenza A veya B tipi grip virüslerinden kaynaklanır. Belirtiler arasında ani başlayan ateş, genellikle kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı yer alır.  Çoğunlukla tıbbi müdahaleye gerek kalmadan bir hafta içinde düzelir. Bununla birlikte grip, yüksek riskli gruplarda ciddi hastalığa veya ölüme neden olabilir Mevsimsel salgınlar, çoğunlukla kış aylarında görülür.Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır. İnfluenza virüsleri sürekli olarak gelişir ve DSÖ yılda iki kez aşı kompozisyonlarını güncellemek için tavsiyelerde bulunur. 

Üç tip influenza virüsü bulunmaktadır, bunlar tip A, B ve C influenza virüsleridir. Günümüzde insanlar arasında en çok hastalık oluşturan tipler influenza A (H1N1) ve A (H3N2) dir. Influenza A(H1N1)  2009 yılında görülen domuz gribi salgınına neden olan virüs alt tipidir, Sadece influenza tip A virüslerinin pandemiye neden olabilme potansiyeli vardır.

Influenza B virüslerinin 2 ana grubu vardır ve  bu iki grup virus de mevsimsel grip virüsleri içerisinde yer almaktadır. Influenza C virüsleri daha nadir ve daha hafif hastalık tablosuna neden olmaktadır

Influenza A ve B virüsleri dünyada dolaşmakta ve salgınlara, neden olmaktadır. Dolaşan influenza A ve B virüsleri her yıl yeniden hazırlanan grip aşı içeriğine dahil edilmektedir.

Hastalıktan korunmada en etkin yol aşıdır. Sağlıklı yetişkinlerde aşı suşu ile dolaşan suş eşleşmese bile influenza aşısı koruma sağlamaktadır.

Yaşlılarda ise influenza aşısı hastalığı önlemede daha az etkili olmakla birlikte, hastalık şiddetini azaltmakta, ölüm oranını düşürmektedir. Aşılama özellikle influenza ilişkili komplikasyon gelişimi riski yüksek olan kişiler ve bu kişiler ile birlikte yaşayan, bakım veren kişiler için önemlidir.

GRİP AŞISI

Grip aşısı inaktive (ölü) bir aşıdır ve her yıl tek doz olarak kas içine uygulanması önerilmektedir.

Aşılama ne zaman ve ne dozda yapılmalıdır ? 

 • Aşılama, Eylül ayının başından itibaren kasım ayı ortasına kadar olan zaman diliminde yapılmalıdır. 

 • Grip (İnfluenza) aşısı, herhangi bir rutin aşı ile birlikte yapılabilir.

 • Grip (İnfluenza) virüsünden korunma, genellikle sadece bir yıl sürer. Ertesi yıl koruyuculuk için aşının tekrarı gereklidir. Bunun nedeni grip virüsünün hemen her yıl genetik yapısını değiştirmesi ve farklı bir virüs olarak ortaya çıkması ve dolayısıyla grip aşılarının da aynı şekilde hemen her sene içeriğinin değişmesidir.

 • Grip aşısından sonra kesin koruyuculuğun başlaması için en az 10-14 günlük bir süre gerekmektedir.

Grip Aşısının Uygulanmasının Önerildiği Gruplar

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) her yıl aşağıdaki risk gruplarının aşılanmasını önermektedir;

 • Gebeler (gebeliğin her üç dönemi dahil)

 • 6 ay ile 5 yaş arası çocuklar

 • Yaşlılar (65 yaş ve üzeri)

 • Kronik hastalığı olanlar

 • Sağlık çalışanları

 • Bakım evlerinde ve diğer uzun dönem tedavi merkezlerinde kalanlar

 • Obezite varlığı (BMI 40 ve üzeri)

 • İmmünsüpresyon (HIV/AIDS, kanser, kronik steroid kullanımı)

Tüm dünyada bir yılda yaklaşık 3 – 5 milyon hastada ağır hastalık tablosu oluşmakta, 250 000 – 500 000 ölüm görülmektedir.

Uzun süredir, DSÖ aşı içeriğini üç suş içeren aşı (trivalent), iki influenza A sub-tipi ve bir influenza B virüsü, olarak güncellemektedir. 2013 -2014 kuzey yarım küre influenza sezonundan itibaren 4 farklı suş içeren (quadrivalent) dörtlü aşıyı önermektedir. Quadrivalent aşılar trivalent aşıların içeriğindeki virüslere ilave olarak ikinci bir influenza B virüsünü içermektedir ve influenza B virüs enfeksiyonlarına karşı daha yüksek koruyuculuk beklenmektedir.

Covid 19 pandemisinde grip aşısının daha yaygın uygulanması önerilmektedir. Grip aşısı Covid 19 virüsünden korumaz ama influenza ve covid enfeksiyonlarının belirtileri benzer olduğundan influenza hastalarının covid şüphesi duyularak gereksiz sağlık merkezi başvurularını ve ileri tetkik gereksinimini azaltacaktır. O nedenle bu yıl toplu ortamlarda bulunan ve yukarıdaki risk gruplarında olan herkesin grip aşısı olması önerilmektedir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: grip, korona, covid19, covid-19, kovid19, kovid-19, grip aşısı, grip asisi,