Midedeki Şişlik Hıçkırık Tutmasına Neden Olabilir mi?

Süratli yemek yenildiğinde, yutkunma neticesinde yemek ile birlikte bir miktar da hava alınır. Hıçkırık, yiyeceğin yüzeyine yapışarak sindirim sistemine giren bu havayı atmak için sistemin gösterdiği bir tepkidir. Aynı şekilde hazımsızlık varlığında midede gaz-distansiyon-, şişkinlik var ise bu gazın mideyi ve dolayısıyla diaframı germesi frenik siniri uyararak hıçkırığa yol açabilir. Yemek sonrası hıçkırık buna bağlıdır, özellikle sindirim sisteminde sorunu olan hastalar( gastrit, ülser, reflü, safra kesesi problemi, ya da kolit gibi) sıkça hıçkırıktan yakınabilirler, özellikle de yemek sonrası hıçkırık artabilir. Özellikle reflü hastalarında hıçkırık olabilir. Hatta bazen başka hiçbir şikayeti olmayan hastada hıçkırık reflünün tek belirtisi olabilir ve reflü tedavisi ile hıçkırık da düzelir. Tabii her hıçkıran kişinin reflüsü var demek değildir. Ancak reflüsü olan hastalarda hıçkırık daha sık ve uzun süreli görülür. Ayrıca diafragma hernisi, ya da yemek borusu hastalıklarında ( divertikül, akalazya, ya da yemek borusu kanserleri) hıçkırık görülebilir. Yine karın zarı yani periton iltihaplarında karaciğer tümör ve apselerinde, mide kanseri, dalak enfarktüsü, bağırsak tıkanıklığı, akut pankreatit gibi sindirim sistemi hastalıklarında da hıçkırık saptanabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr.Sevin Karalar

Tags: