Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Ölümcül Olabilir mi?

Alt solunum yolu enfeksiyonları ölümcül olabilir. DSÖ 1995’te 17 milyon insanın enfeksiyon hastalıklarından öldüğünü bildirmiştir, bunun %25’i alt solunum yolu enfeksiyonlarındandır.

Alt solunum yolu enfeksiyonu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda her yıl en az 4 milyon çocuğun ölümünden sorumlu tutulmaktadır. Bu rakam çocukluk çağı ölüm oranının yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Çocuklarda düşük doğum ağırlığı, beslenme bozukluğu, kalabalık yaşam koşulları ölüm riskini artırmaktadır. Erişkinde ise İleri yaş, kronikhastalıklar, varolan KOAH, bronşektazi, akciğer kanseri gibi akciğer hastalıkları, AIDS, kan ve lenf bezi kanserleri gibi bağışıklık sistemi hastalıkları,Sigara kullanımı, Alkol alımı,Geçirilmiş uzun süren ameliyatlar alt solunum yolu enfeksiyonlarının ölümcül olabilmesine yol açmaktadır.

Alt solunum yolu enfeksiyonlarından zatürreeler tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasındadır. Türkiye’de beşinci sıradaki ölüm sebebidir. Özellikle, bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve bilinen başka bir hastalığı  olan kişilerde zatürreeler daha ölümcül olabilmektedir. Dünyada her yıl 5 yaşın altında 10 ile 12 milyon çocuk zatürree nedeniyle ölmektedir. Bu ölümlerin %90’ı gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Ülkemizde 1-12 aylık bebek ölümlerinin %48’inden zatürree sorumludur. Bir ile dört yaş grubunda bu oran %42’dir.

Önemli bir sağlık sorunu olan ve 3. En sık ölüm nedeni olarak karşımıza çıkan KOAH’ta yılda 2-4 kez akut atak saptanır ve KOAH ölümlerinde de en sık neden akut atağa yol açan alt solunum yolu enfeksiyonları yani KOAH alevlenmeleridir. Özellikle son yıllarda kuş gribi, SARS, domuz gribi gibi yeni mikrobiyolojik etkenlerin salgınlar yapması ve bunların da alt solunum yollarını da etkilemesi sonrasında da maalesef buna bağlı ölümler gözlenmiştir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: