Alerjik Hastalıklar; Alerjik Rinit ve Astım Birlikteliği

Yapılan çalışmalarda alerjik rinitli hastaların %20-40’da aynı zamanda astım olduğu saptanmıştır. Ayrıca, astımlı hastaların %60-80’de üst solunum yollarına ait şikayetler ve bulgular bulunmaktadır.

Hatta rinit açısından sorgulama biraz daha ayrıntılı yapıldığında alerjik astımlı hastaların %98’de rinit varlığı saptanmıştır. Alerjik rinit hastalarına astım bulguları olmadığı halde solunum fonksiyon testi yapıldığında bronş aşırı duyarlılığının yüksek olduğu saptanmıştır. Rinitli hastalarda astım gelişme riskinin riniti olmayanlardan üç kat daha fazla olduğu ve rinitin astım için bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir.

Rinitin eşlik ettiği astım hastalarında tedavi edilmeyen alerjik rinitin astım kontrolünü de olumsuz etkilediği saptanmıştır. Bu nedenle allerjik rinitli hastalar alerjik astım açısından, yine allerjik astımlı hastalar da alerjik rinit açısından incelenmelidir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: alerjik rinit ve astım, astım, rinit, alerjik hastalıklar, alerji,