Bahar Geldi! Hapşırık ve Burun Akıntılarınızın Sebebini Araştırmak İçin Geç Kalmayın

Alerjik hastalıkların teşhisi hastanın ve ailesinin hikâyesi, fizik muayene, alerji testleri ve laboratuar incelemeleri esasına dayanmaktadır. Bu incelemeler sonucunda alerjik hastalığın teşhisinin doğrulanması, muhtemel tetikleyicilerin ortaya çıkarılması ve alerjenlerden sakınma stratejileri geliştirilir.

Uzman doktor hastanın öyküsü, muayene bulguları ve alerji testleri sonucunda tanı koyar.
Alerjik hastalığın teşhisi hastanın öyküsü ile başlar. Hastanın genel sağlık bilgileri öğrenildikten sonra, alerjiyle ilgili konulara odaklanılır. Yakınmaların başlangıcı, süresi, mevsimlerle ilişkisi, gün içindeki durumu, hangi ortamlarda artış gösterdiği, ev ve iş ortamının özellikleri sorgulanarak ayrıntılı bilgi edinilir. Aile öyküsü, yakın akrabalarda astım, alerjik rinit, egzema gibi alerjik hastalık bulunup bulunmadığının araştırılması tanı konulmasına yardımcı olacaktır.
Ayrıntılı öykü alınmasını takiben özellikle alerjiden etkilenen üst solunum yolları, akciğerler, cilt bulguları değerlendirilerek geniş bir fizik muayene yapılır.

Öykü ve fizik muayene sonrası alerji düşünülen hastada hastanın hangi alerjenlere alerjisi olduğunun belirlenmesi için alerji testleri yapılır. Üç yaş üzeri ve deri testi yapılmasına engel bir durum olmayan hastalarda alerji tanısı için deri testleri tercih edilir, daha küçük çocuklarda ve bazı özel durumlarda kan testleri de yapılabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: bahar, bahar alerjisi, hapşırık, burun akıntısı,