Astım Hangi Yaş Gruplarında Görülür?

Astım genetik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülür. Genetik olarak bazı ailelerde astım ya da başka alerjik hastalıklar sık görülüyorsa o ailenin çocuklarında da astım ve alerjik rahatsızlıklar görülme olasılığı yüksektir.

Astim anne ya da babadan birisi astımlı ise doğacak bebekte astım görülme olasılığı %20-30’a yükselmekte, anne ve babanın her ikisi de astımlı ise oran %60-70’lere çıkmaktadır. Genetik olarak astım eğilimi olan bireylerde çevresel faktörlerin de etkisiyle astım ortaya çıkabilir. Annenin gebelikte ve sonrasında sigara içimi veya yoğun sigara dumanına maruz kalması, çocuğun özellikle yaşamın ilk yıllarında sigara içimine maruz kalması, kendisinin erişkin yaşlarda sigara içmesi, ev içi alerjenlerin (ev tozu akarı, küf, evcil hayvan) yoğun teması, sık geçirilen viral solunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği, GDO’lu gıdalar, fast food ve katkı maddeli gıdalarla beslenme tarzını benimseme, stres, küresel ısınma astım ortaya çıkmasında etkili çevresel faktörlerdir.  Bu çevresel faktörlerden uzak kalan kişilerin  genetik olarak astıma yatkınlıkları olsa bile tüm hayatları boyunca astıma ait hiçbir belirti göstermemeleri de mümkündür.

Astım tüm yaş gruplarında görülebilen bir hastalıktır. Dünyanın birçok yerinden bildirilen araştırmalarda son yıllarda astım hastalığının görülme sıklığının giderek arttığı belirtilmektedir. Değişik toplumlarda farklı sıklıkta olmakla birlikte, çocuklarda yaklaşık %5-15, erişkinlerde %5-10 oranında rastlanmaktadır. Ülkemizde 5 milyona yakın kişide astım olduğu tahmin edilmektedir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: astım, genetik, astım genetik midir, alerjik rahatsızlıklar, astım hangi yaş gruplarında görülür,