Uzun Süre Geçmeyen Hıçkırık İçin Neler Yapılabilir?

Hıçkırık günlük hayatta herkesin yaşadığı sıkça basit hıçkırık olarak rastlanan ve herhangi bir patolojiye işaret etmeyen bir durum olmakla beraber, nadiren uzayan, sık tekrar eden kişinin yaşam kalitesini bozan hıçkırıklar da söz konusu olabilir.

  • Mide barsak sistemi hastalıkları özellikle de gastroözafajal reflü sıklıkla hıçkırığa yol açar, ayrıca, diafragma hernisi yani mide fıtığı, yemek borusu tümörleri, karaciğer hastalıkları, akut pankreatit sık görülen kronik hıçkırık nedenlerdir.
  • Kronik böbrek yetersizliği, diabet gibi vücudun metabolik değerlerini bozan hastalıklar uzun süreli hıçkırığa yol açabilir.
  • Kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp zarı iltihabı
  • Akciğer hastalıkları akciğer zarları arasında sıvı toplanması ya da tümör olması, akciğer kanserleri(yerleşim yerine göre)
  • Mediasten dediğimiz her iki akciğer arasındaki boşlukta bulunan organların hastalıkları(lenf bezi büyümeleri, tüberküloz, sarkoidoz, lenfoma, guatr)
  • Karın içi organların ameliyatlarından sonra
  • Karın zarı periton iltihabına bağlı
  • Merkezi sinir sitemi hastalıklarında menenjit, beyin tümörleri gibi durumlarda yine frenik sinir iritasyonuna bağlı uzun süreli hıçkırık görülebilir.

Kronik hıçkırık yakınması olan hasta bilinen bir diabet ya da böbrek hastası değilse bütün bu bahsettiğimiz hastalıklar açısından tetkik edilmeli, kronik hıçkırık nedeni araştırılmalıdır. Organik bir neden saptanırsa nedene yönelik tedavi uygulanır, saptanamazsa psişik hıçkırık olabileceği de göz önüne alınıp bu yönde değerlendirebilecek bir uzmanla görüştürülmeli ve gereken tedavi başlanmalıdır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr.Sevin Karalar

Tags: