Tüberküloz (Verem) Hastalığı

Tüberküloz hastalığı, Mycobacterium Tuberculosis adlı mikrop ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz mikrobuyla karşılaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8,4 milyon insan bu hastalığa yakalanmakta ve 2 milyon insan bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Tüberküloz ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Sevin KARALAR

Tags: