Sinüzit ve Astım İlişkisi

Astım ve Sinüzit birlikteliği sık görülen bir durumdur. Yapılan çalışmalarda sinüzitin astım ataklarını artırdığı gösterilmiştir. Sinüzit tedavi edildikten sonra astım atakları da azalmaktadır. Astım ve Sinüzit eozinofil ve hava yolu epitelinin rol aldığı inflamatuvar bir oluşumla birbirine bağlıdır.

Araştırmalarda, astımlı hastaların %30’unda çekilen sinüs grafilerinde çok belirgin sinüzit bulguları saptanmıştır. Astımlı hastalarda da aynı rinit gibi Sinüzitin de görülme sıklığı normal toplumdan daha yüksektir. Astımlı hastalarda uygun tedaviye yanıt alınamıyorsa altta sinüzit olabileceği düşünülmelidir. Erişkinlerde sık görülen sinüzit genellikle astıma öncülük eder.

Sinüzit; alerjik rinit, astım ve nazal polip gibi birçok hastalıkla yakın ilişkiye sahiptir. Kronik sinüzitlerin % 40-67’sinde alerjik rinit saptanmaktadır. Akut sinüzitli olguların % 25-40’ında ise alerjik rinit bulunmaktadır. Astım tanısı konulan hastalarda, kronik sinüzitin tedavisi astımın kontrolünü kolaylaştırmaktadır.

 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Uz. Dr. Sevin KARALAR

Tags: astım, astim, sinuzit, sinüzit, astım atakları, kronik sinüzit, sinüzit ve astım ilişkisi, sinuzit ve astim iliskisi,