Sigaranın İçindekiler

Sigaranın içindeki maddeler kanserojen maddelerdir ve en tehlikelileri arsenik, benzin, kadmiyum, hidrojen siyanid, toluene, amonyak ve propilen glikoldur.
Genel olarak bilinen maddelerden bir kaçı;

Polonyum – 210 (kanserojen),
Radon (radyasyon),
Metanol (füze yakıtı),
Toluen (tiner),
Kadmiyum (akü metali),
Bütan (tüp gaz),
DDT (böcek öldürücü),
Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehri),
Aseton (oje sökücü),
Naftalin (güve kovucu),
Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehri),
Arsenik (fare zehri),
Amonyak (tuvalet temizleyicisi) ,
Karbon Monoksit (egzoz gazı),
Katran (zift)
Nikotin
ve 3.884 toksik madde

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: