Mezotelyomada Belirti Bulgu ve Tedavi

Mezotelyomada Belirti ve Bulgular 
Mezotelyoma çoğunlukla akciğer zarları arasında sıvı artışına neden olduğu için ilk belirtiler genellikle sırt, göğüs ve yan ağrısı( nefes alıp verince batma şeklinde ağrı)dır. Ağrı giderek artar ve devamlılık kazanır. Plevra boşluğunda biriken sıvı miktarının artması ile hastada nefes darlığı ortaya çıkar. Bunun dışında öksürük, hastalığın yaygınlığı ile ilişkili olarak karında şişme, karın ağrısı gibi belirtiler de olabilir.

Mezotelyomada Tanı 
Bu belirtilerle hekime başvuran hastanın fizik muayenesinde genellikle göğsün hasta tarafının sağlam tarafa göre hafif küçülmüş olduğu saptanır. Hastalığın olduğu tarafta akciğer zarları arasında sıvı toplanmasına bağlı olarak dinlemekle solunum sesleri azalmıştır ya da işitilmez. Standart akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografik tetkikte plevra boşluğunda sıvı toplandığı akciğer zarının akciğeri bir zırh gibi saracak şekilde kalınlaşmış olduğu görülür.

Radyolojik yöntemlerle plevra boşluğunda sıvı saptanan hastadan bir enjektör yardımı ile bir miktar sıvı alınarak incelenir. Sıvıda tümör hücrelerinin görülmesi ile nadir olgularda mezotelyoma tanısı konulabilir ancak kesin tanı için çoğu kez doku tanısına yani biyopsiye ihtiyaç vardır. Biyopsi kapalı plevra biyopsisi, açık plevra biyopsisi ya da torakoskopik yöntemlerle yapılabilir.
Hastaların başvuru anındaki yaşı ortalama 50 yaştır.

Olguların yaklaşık %25’i 40 yaşın altındadır. Mesleksel temas sonucu gelişen mezotelyomada ise hastalar daha yaşlıdır.

Çevresel nedenli MPM olgularında erkek/kadın oranı 1.1 ile 1.9 arasında değişmektedir; yani nispeten eşittir.

Hastaların semptomlarının başlaması ile başvurmaları arasında geçen süre ortalama 5 aydır.  

Tedavi 
Biyopsi materyalinin incelenmesi ile mezotelyoma tanısının konulmasını takiben tedavi planlaması yapılmalıdır. Mezotelyomanın epitelyal, sarkomatöz ve mixt tip olmak üzere 3 alt grubu vardır. Sarkomatöz ve mixt tip mezotelyomada kemoterapi ve radyoterapi uygulanırken, epitelyal tip mezotelyomada karşı akciğer ya da diğer uzak doku ve organlara metastaz yoksa cerrahi tedavi seçeneği de mevcuttur. Cerrahi girişim sonrası hastaya kemoterapi ve radyoterapi de uygulanmalıdır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: