Hamilelikte Astım İçin Sprey Kullanılabilir mı?

Astım tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı olası yan etkiler, kontrol altında olmayan astımın neden olacağı komplikasyonların yanında rahatlıkla göz ardı edilebilir. Bu nedenle gebelikte astım tedavisi değiştirilmemelidir.

İnhaler kortizon kullanıldığında astım ataklarını gebelerde %55 oranında azaltırlar ve sistemik kortizon kullanmaya gerek kalmaz, bu nedenle orta-ağır astımlı gebelere düşük doz düzenli inhaler kortizon verilmelidir. Allerjik rinit de eşlik ediyorsa burun içi steroidler (kortizonlu damlalar) de eklenmelidir. Yine bazı güvenli antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Gebe astımlılarda idame ve atak tedavisi gebe olmayan astımlılardan farklı değildir. Kontrolün sağlanması için gerekli ilaç değişiklikleri çekinmeden yapılmalıdır. Gebelik sırasında kesinlikle kullanılmaması gereken ilaçlar: Bromfeniramin, epinefrin, adrenalin (anafilaksi dışında), alfa-adrenerjik ilaçlar, dekonjestanlar, tetrasiklin, sulfonamid, siprofloksazin, iyot tedavisi, immunoterapinin (alerji aşısı tedavisinin) yeni başlanması veya doz artırımı.

Atak Tedavisi Sıklıkla viral infeksiyonlar veya koruyucu tedavi yetersizliği ile oluşur, DDK bebek riskini artırır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: inhaler kortizon, hamilelikte astım, gebelikte astım, sprey kullanımı, hamilelikte astım ilaçları,