Hacca Gidenler Zatürreye Dikkat!

Hacca gidenler arasında solunum yolu infeksiyonları çok yaygındır. Yapılan araştırmalar, hacıların %97’sinde hac sırasında öksürük ve ateş gibi solunum yolu yakınmalarının geliştiğini göstermiştir. 2009 yılında hac sırasında hacılarla yapılan çalışmada, dışardan gelen hacıların %58’inde solunum yolu infeksiyonları geliştiği saptanmıştır.

Hac sırasında görülen hastane yatışlarının %39’u zatürre nedeniyledir ve bu hastalık Suudi Arabistan’da hastane yatışlarının en önde gelen nedenidir. Yapılan çalışmalarda aşırı kalabalık, bitkinlik ve yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan bağışıklıkta görülen azalmanın yüksek zatürre ortaya çıkışına neden olabileceğini ortaya konmuştur.Yine yapılan çalışmalar haç sırasında zatürreye en sık yol açan etkenin Pnömokok dediğimiz bakteri olduğunu göstermiştir.

Hac ve Umre ziyaretine gidenlere zorunlu olarak meningokok, polyomiyelit ve sarı humma aşıları istenmektedir. Meningokok aşısı tüm hacılarda zorunlu iken polyo ve sarı humma aşısı sadece riskli bölgelerden gelenler için zorunludur.
Suudi Arabistan risk gruplarında mevsimsel influenza ve pnömoni aşıları gibi aşılar önerisinde bulunmuş, ancak zorunlu tutmamıştır. Katar, Bahreyn, BAE, Fransa, ABD, Malezya, Singapur, Kuveyt ve Mısır gibi birtakım ülkeler Hac ve Umre’ye giden hacılara yönelik olarak pnömokok aşılaması önerilerini benimsemiş ve uygulamaya koymuştur.

Türkiye’de KLİMİK, EKMUD ve TÜRK TORAKS DERNEĞİ uzmanlık dernekleri Hac ve Umre'ye gidecek pnömokok infeksiyonları için risk altındaki Türk vatandaşlarının pnömokok enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak pnömokok aşılaması ile rutin aşılanmasını önermektedir.

 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Uz. Dr. Sevin Karalar

Tags: