Çocuklarda Astım Hangi Hastalıklarla Karıştırılır?

Çocuklarda sinuzit, gastroözefageal reflu, viral enfeksiyonlar; en sık astımla karışan hastalıklardır. Bunun dışında çocuklarda, yabancı cisim aspirasyonu, kistik fibrozis mutlaka astımdan ayırt edilmelidir. Kronik sinuzit tedavi edilmediği taktirde uzun süren geniz akıntısı ve buna bağlı öksürüğe yol açarak astımla karıştırılabilir. Gastroösefageal reflü (GÖR) özellikle süt çocukluğu döneminde normal bir bulgudur ve sağlıklı bebeklerin %40-65’inde GÖR saptanır. Bir-altı ay arasında zirve yapar ve 12 ayda kendiliğinden geriler. Fiziksel şikayet ve bulgulara neden olduğunda patolojiktir ve gastroösefageal reflü hastalığı (GÖRH) olarak tanımlanır. Çocuklardaki kronik öksürüklerde GÖRH %15 olarak nedendir ve astımla karıştırılabileceği gibi aynı zamanda astımı tetikleyici olarak da etki gösterir.

Başlangıçta tanısı gözden kaçan yabancı cisim aspirasyonu daha sonra astım benzeri kronik öksürüğe yol açabilir. Sıklıkla dört yaş altında ve erkeklerde kızlardan daha sık görülür. Herhangi bir şikayeti olmayan çocukta ani başlayan bulgular vardır. Çoğu çocukta bulgular 24 saat içinde çıkarken %20’sinde yabancı cisim inhalasyonundan bir hafta sonra görülür. Besinler aspire edilen maddelerin %80’ini oluşturur. Bunun da %50’si kuruyemiştir. Solunum yolundaki yabancı cisim genellikle öksürüğe neden olmakla birlikte üzerine eklenen enfeksiyon gelişmedikçe bulgu vermeyebilir.

Astımla karışabilecek daha nadir görülen diğer bir hastalık Kistik Fibrozistir. Kronik solunum yolu hastalığına büyüme gelişme geriliği, barsak bozuklukları (ishal-kabızlık) eşlik ediyorsa kistik fibrozis akla gelmeli ve ter testi uygulanmalıdır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: çocuklarda astım, astımla karıştırılan hastalıklar, çocuk hastalıkları, kistik fibrozis, reflü, gastroösefageal reflü,