Çocuklarda Alerjik Astım Büyüyünce Geçer mi?

Astım tanısı alan çocukların çoğunun hayatın ilk 2 yılında belirti verdiği saptanır. İlk yıllarda öksürük ve hırıltının ana uyaranı virüslerle gelişen üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu yaşlarda akciğerlerin gelişiminin henüz tamamlanmamış olması, küçük hava yolu çaplarının dar, kıkırdak dokunun az olması, tekrarlayıcı bronş daralmasına katkıda bulunur.

Dört beş yaşlarında akciğerlerin gelişiminin tamamlanması ile erken yaşlarda astım belirtileri gösteren birçok çocukta klinik olarak düzelme gözlenmektedir. Düzelmeyen bir grup hasta ve daha geç astım tanısı almış çocukların bir kısmı da ergenlik çağında klinik bir iyilik dönemine girerler. Genel olarak çocukluk çağında astım tanısı almış hastaların yaklaşık %50-60’ı ergenlik döneminde iyileşirler. İyileşen olgular genellikle alerjik olmayan olgulardır. İyileşen olguların bir bölümü orta yaş döneminde tekrar hastalık belirtileri göstermeye başlayabilirler. Alerjik astım olanların kendi halinde iyileşme oranı daha düşüktür. Alerji aşı tedavisiyle iyileşme oranı % 90’a çıkmaktadır.


Genel olarak geçici özellik gösteren yakınmalar beşinci soruda söz edilen ”çocukluk çağının geçici vizing’i” dir. Astımlı hastaların bir çoğunda astım bulguları yaşla birlikte gerileme gösterir. Ancak belirtileri azalsa, hatta kaybolsa dahi bu çocuklar ileri yaşlarda duyarlı hava yollarına sahip olurlar. Uygun ve düzenli bir tedavi ile astım bulguları uzun yıllar boyunca silinmişcesine yatışabilir.
Çocukluk çağında başlayan astım belirtileri bazı hastalarda erişkinliğe geçişle birlikte azalabilir, kaybolabilir. Ancak hayatın ilerleyen dönemlerinde belirtiler tekrar ortaya çıkabilir.

 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
​Uzm. Dr. Sevin KARALAR

Tags: çocuklarda astım, çocuklarda astım belirtisi, astım büyüyünce geçer mi,