Astımın Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Bronşial astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Bu nedenle astımda tedavinin amacı hava yollarındaki inflamasyonu kontrol altına almaktır. Günümüzde astımın kesin tedavisi olmamakla birlikte uzun süre kullanılan antiinflamatuar ilaçlarla hava yollarındaki inflamasyon kontrol altında tutulabilir. Hastalar ilaçları kullandıkları sürece inflamasyon baskılanır, buna bağlı olarak bulgular kaybolur, solunum fonksiyonlarında ve bronş hiperreaktivitesinde düzelmeler sağlanır. Antiinflamatuar tedavi (Ödem giderici, koruyucu tedavi) kesilecek olursa ataklar görülür. Bu nedenle astımlı hastanın şikayeti olmasa bile antiinflamatuar ilaçlarını düzenli olarak kullanması gerekir. Bu arada hastanın yakınmaları ortaya çıkarsa bronkodilatatör (bronş genişletici, nefes açıcı) ilaçlarla bulguları giderilir. Dolayısıyla, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar iki ana grupta toplanabilir. Bunlar;

  • Astımı kontrol altına alan ilaçlar (Antiinflamatuarlar)

  • Bulguları gideren ilaçlar (Bronkodilatatörler)

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
​Uzm. Dr. Sevin KARALAR

Tags: astım, astim, astım tedavisi, tedavi, astim tedavisi, nasıl olmalı,