Astımın Gebelik Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Astımın gebelik üzerinde etkisi tartışmalıdır fakat birçok çalışmada astımdan dolayı hipertansiyon, bulantı ve kusma, vajinal kanama görülme sıklığı, anne ölümlerinde artış, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, büyüme geriliği ve anne karnında ölümün arttığı görülmüştür.

Bunlar daha çok kontrolsüz astım durumunda gerçekleşiyor. Akut astım nedeniyle tedavi gereken gebelerin %19’unda erken doğum görülüyor. Kontrolsüz astım anne – bebek ölümü ve sakatlığına yol açabiliyor. Bunun sebebi olarak rahim kan akımının azalması gösteriliyor.

Gebelerde klinik değerlendirme hayli zordur. Hafif astım bulguları normal gebelerde de görülebilir, fakat durumun ciddiyetini gösteren işaretler arasında zorlu solunum, kalp hızı artışı, soluk verme süresi uzaması, yardımcı solunum kaslarının kullanılması yer alır.

Astım Krizi Geçirenlere Müdahale

Astım atağında gebeler daha erken dönemde hastaneye yatırılmalıdır. Annenin durumu tedaviye rağmen kötüleşmeye devam ediyorsa agresif tedavi ve erken dönemde yapay solunum mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Akut astımı olan tüm hastalara erken dönemde kortizon verilmelidir, fakat gebelik sırasında daha yüksek dozlara ihtiyaç olabilir.

İyi kontrol edilen bir astım varlığında hem anne adayı hem de bebekte sorun çıkma olasılığı oldukça düşüktür. Öte yandan iyi kontrol edilmeyen olgularda ortaya çıkan istenmeyen etkilerin altında yatan temel sebep yan etkilerinden çekinerek yetersiz ilaç kullanılmasıdır. Bu oldukça yanlış bir yaklaşımdır çünkü astım ilaçları doktor kontrolünde gebelikte güvenli olarak kabul edilen maddelerdir.

Tedavi

Astım tedavisinde kullanılan ilaçların gebelik ve bebek üzerinde zararlı etkileri gösterilmemiştir ve bu nedenle güvenli olarak kabul edilirler. Astım tedavisinde amaç, en iyi solunum fonksiyonuna ulaşarak ataksız bir dönem sağlamaktır. Tedavide genel prensipler ise, mümkün olan en az sayıdaki ilacın kullanılması, en uygun solunum fonksiyonunun sağlanması, tahriş edicilerden kaçınılması, astımı alevlendiren üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit ve reflünün tedavi edilmesidir.

Tedavide belki de en önemli faktör, hasta eğitimidir. Öte yandan hastalığın ve gebeliğin solunum sisteminde neden olduğu değişimler, sık aralıklarla yapılacak olan solunum fonksiyon testleri ile değerlendirilmeli, hastaya göre tedavi dozu ve şeması belirlenmelidir. Doktorunuza haber vermeden ilaç dozlarını değiştirmeniz olumsuz etkilerin ortaya çıkma riskini artıracaktır.

Astım ataklarını tetikleyen ev tozu, küf, mantar, evcil hayvanlar, sigara dumanı, kirli hava, kokular, yiyecek katkı maddeleri gibi alerjenlerden kaçınmak, ilaç gereksinimini de en alt düzeye indirecektir.

Gebe kalmayı planlayan bir kadında ise önceden astım kontrol altına alınmalıdır

Tags: astımlı anne, hamile astım, astimli anne, anne adayı, anne sütü, astım, astım ve gebelikte etkileri,