Alerjik Rinit ve Astım Birlikteliği

Alerjik rinitli hastalarda astım gelişme riskinin riniti olmayanlardan üç kat daha fazla olduğu ve rinitin astım için bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda alerjik rinitli hastaların %20-40’da aynı zamanda astım olduğu saptanmıştır. Ayrıca astımlı hastaların %60-80’de üst solunum yollarına ait şikayetler ve bulgular bulunmaktadır. Hatta rinit açısından sorgulama biraz daha ayrıntılı yapıldığında allerjik astımlı hastaların %98’de rinit varlığı saptanmıştır. Alerjik rinit hastalarına astım bulguları olmadığı halde solunum fonksiyon testi yapıldığında bronş aşırı duyarlılığının yüksek olduğu saptanmıştır. Rinitin eşlik ettiği astım hastalarında tedavi edilmeyen alerjik rinitin astım kontrolünü de olumsuz etkilediği saptanmıştır.
Bu nedenle alerjik rinitli hastalar alerjik astım açısından, yine alerjik astımlı hastalar da alerjik rinit açısından incelenmeli ve takip edilmelidir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
​Dr. Sevin Karalar

Tags: alerjik rinit, astım, alerjik rinit ve astım, rinit ve astım,