Dünya Akciğer Kanseri Günü

Akciğer kanseri, akciğer hücrelerinin gereksiz ve kontrolsüz olarak çoğalıp, akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır.
Tüm dünyada her yıl yeni teşhis konan kanser hastalarının %13’ü akciğer kanserli hastalardır.
Tüm dünyada bir yılda, kanser nedeniyle hayatını kaybeden insanların %18 ‘i akciğer kanseridir.
Günümüzde dünyada karşılaşılan en sık kanser türü olan akciğer kanserinin yıllık yeni hasta sayısı bir milyondan fazladır.
Akciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanser çeşididir, son yıllarda kadınlar arasında sigara kullanımının yaygınlaşması ile kadınlarda da akciğer kanseri görülme sıklığı giderek artmaktadır.
Tüm dünya ortalamasına baktığımızda erkeklerde birinci, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıradadır.
Akciğer kanseri günümüzde erkeklerde tüm dünyada en çok öldüren kanser türüdür. Kalp - damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Dünya genelinde ve Amerika’da hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olup, tüm kanser ölümlerinin kabaca %20’’inden sorumludur.
Türkiye’nin Akciğer Kanseri Haritası Projesi verilerine göre akciğer kanseri erkelerde 100 binde 75, kadınlarda 100 binde 10 olup, yıllık beklenen yeni hasta sayısı 30 bindir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: akciğer, dünya akciğer kanseri günü, akciğer kanseri,