Akciğer Kanseri Çeşitleri (Hücre Tipine Göre)

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ

A) YASSI EPİTEL HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ = EPİDERMOİD AKCİĞER KANSERİ

En sık görülen akciğer kanseridir. (%40-60)
Sigara içimi ile artış gösterir.
Daha çok ana bronşlarda yerleşir (bronkoskopla ulaşılabilir).
Diğer kanser tiplerine göre daha yavaş ilerler.

B) ADENOKANSER

Akciğer kanserlerinin %10-20’dir.
Hava yollarının salgı yapan hücrelerinden kaynaklanır.
Sigara ile en az ilişkisi olan akciğer kanseridir. Yani sigara içmeyenlerde de görülür.
Genellikle akciğerin periferik( uç, kenar) kısımlarında yerleşir
Yassı epitel hücreli akciğer kanserlerinden daha kötü huylu olmakla birlikte küçük ve büyük hücreli akciğer kanserlerine oranla daha iyi özellik gösterirler.
Sıklıkla erken dönemde uzak metastazlara (sıçrama- yayılım) yol açar.
Bronkoalveolaer Kanser

Adenokanserin bir alt tipidir.
Genellikle dağınık zatürre şeklinde bir görünümü vardır.
Bazı hastalarda bol köpüklü ve çok miktarda balgam çıkarma söz konusudur.

C) BÜYÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanserlerinin %5-10’dur.
Akciğerin periferik (uç- kenar) kısımlarında yerleşir.
Büyük kitleler yapabilir.
Adenokanserler gibi seyreder.

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanserlerinin %15-25’dir.

Sıklıkla akciğerin merkezi kısımlarında yerleşir. Yani daha çok ana bronşlar ve lob bronşlarında yerleşir.
Sigara kullanımı ile direkt ilişkilidir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre görülme sıklığı daha fazladır.
Akciğer kanserleri arasında en hızlı seyreden ve en erken metastaz yapan (yayılan) akciğer kanseridir.
Hastaların 2/3’de kanser tanısı konduğunda diğer doku ve organlara yayılım vardır.
Yassı epitelyum hücreli akciğer kanserine göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Sevin Karalar

Tags: